Wij realiseren uw klimaatneutrale materiaaltransitie

CO2 uitstoot heeft een prijs

Producten worden steeds meer belast met een CO2-heffing. Voor bedrijven wordt CO2 reductie daarom steeds belangrijker.

Bywyd levert klimaatneutrale materialen en grondstoftechnologie...

... en begeleidt de noodzakelijke organisatorische transitie...

Waarom Bywyd

Bywyd – Think Sustainably: Wij realiseren uw klimaatneutrale materiaaltransitie

Bywyd doet het!

Bywyd levert kennis

Bywyd organiseert

Hoe?

Bywyd – Think Sustainably: Wij realiseren uw klimaatneutrale materiaaltransitie

Scan

– Identificeren van specificaties, kosten en milieu-impact van de huidig gebruikte grondstoffen


– Inventariseren van alternatieve duurzame(re) grondstoffen (bijvoorbeeld biobased, gerecycled)


– Vaststellen huidige toeleverketen en stakeholders

Focus


– Vaststellen toe te passen materiaal en beschikbaarheid


– Vaststellen ketenafspraken en stakeholdermanagement


– Opstellen business case

Act

– Ontwikkelen en leveren duurzame grondstof en prototypes


– Realiseren circulaire ketenafspraken (supply chain management, kwaliteitscontrole)


– Introduceren duurzaam product

Resultaat

  Bywyd levert klimaatneutrale materialen en grondstoftechnologie… en begeleidt de noodzakelijke organisatorische transitie

Wie we zijn

Bywyd – Think Sustainably: Wij realiseren uw klimaatneutrale materiaaltransitie

Jan Willem Slijkoord

 • Materiaalkundig ingenieur

 • 25 jaar ervaring in materiaal- en procestechnologie en recycling van kunststoffen en metalen (o.a. AKZO Nobel, Tata Steel, TNO, Norit Activated Carbon)

 • Internationaal netwerk in industrie en kennisinstellingen

Robert de Bruijn

  • Jurist en bedrijfseconoom
  • 25 jaar ervaring met bouwen van proposities, business cases, procesoptimalisatie
   (o.a. Capgemini Ernst & Young)
  • Weet bruggen te bouwen en resultaat te boeken in weerbarstige organisaties

Referenties

In juli 2022  heeft Bywyd in nauwe samenwerking met Meubelfabrikant Vepa haar eerste product opgeleverd: een unieke stoel gemaakt van operatieafval. De Blue Finn. De zitting en de kuip zijn gemaakt van Bluewrap, het materiaal dat veel ziekenhuizen en andere zorginstellingen gebruiken voor het steriel houden van medische instrumenten. Bywyd heeft ervoor gezorgd dat de eigenschappen van de ingezamelde reststromen dusdanig werden aangepast dat deze voldoen aan de eigenschappen om hieruit de Blue Finn stoel te produceren. Bywyd heeft de hiervoor alle partijen in de keten aangesloten, van afvalverwerker tot spuitgieter. De stoel levert een CO2- besparing van 35% op ten opzichte van virgin kunststof.

“Op basis van Bywyd’s materiaaltechnologie hebben we Bluewrap kunnen upcyclen tot een geschikt en hoogwaardig materiaal dat de perfecte grondstof is voor bijvoorbeeld stoelen.”

Jan Willem Slijkoord,

Directeur van Bywyd

“In Nederlandse ziekenhuizen wordt er ieder jaar ruim een miljoen kilo aan Bluewrap gebruikt en weggegooid. Zonde! Dat vinden wij. Dat vinden de ziekenhuizen. Dat vinden onze ketenpartners. Hoe mooi is het dat we deze reststroom nu met zes ketenpartners upcyclen naar een stoel dat weer in het ziekenhuis - maar ook daarbuiten - gebruikt kan worden. Zo maken we weer een cirkel rond!” Bluewrap is erg geschikt om her te gebruiken, maar heeft voor meubilair te laagwaardige eigenschappen. Jan Willem Slijkoord, directeur Bywyd: “Op basis van Bywyd’s materiaaltechnologie hebben we Bluewrap kunnen upcyclen tot een geschikt en hoogwaardig materiaal dat de perfecte grondstof is voor bijvoorbeeld stoelen.”

Janwillem de Kam

Directeur van Vepa

“Bij de ontwikkeling van een dergelijk product zijn veel partijen betrokken. Het is een kunst om alle ketenpartners aan te sluiten”

Robert de Bruijn

van Bywyd.

“Onze collega’s op het OK-centrum en de Centrale Sterilisatie Afdeling waren direct erg gemotiveerd om mee te werken aan dit mooie initiatief. Dankzij hun inzet is de zorg in het LUMC weer een stapje duurzamer geworden. We hopen dat andere ziekenhuizen ons initiatief zullen navolgen.”

Anne van der Eijk

Manager in het LUMC

De onderdelen van de Blue Finn zijn zo ontworpen dat we ze na gebruik eenvoudig van elkaar kunnen scheiden en hergebruiken. De zittingen en kuipjes kunnen we shredderen zodat we er daarna weer nieuwe onderdelen van kunnen maken’

Janwillem de Kam

Directeur van Vepa

“Ook bij PreZero zorgen we voor steeds meer hergebruik van afval. Dit is een prachtig voorbeeld van samen tot oplossingen komen en cirkels sluiten. Wij geloven echt in die samenwerking. Zo kunnen we stap voor stap iets veranderen in de wereld. Daar zetten we ons voor in. Want stel je voor: wat als het lukt.”

Arthur Haag

sectormanager Cure, Care & Education bij PreZero

Contact

Wilt u samen met ons onderzoeken wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met

Bywyd B.V.
Kamer van Koophandel nummer
86808176
BTW ID NL864092325B01

Algemene voorwaarden

Ir. Jan Willem Slijkoord
jwslijkoord@bywyd.nl
06 – 53904036
Mr. Robert de Bruijn
rdebruijn@bywyd.nl
06-16839022

Onze klimaatneutrale(re) grondstoffen